,,Nie z miłości” Jesper Juul – jak nauczyć się odmawiania własnemu dziecku?

,,Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci” Jespera Juula. O czym jest ta książka?

Sztuka mówienia ,,nie” jest napisana w głębokim szacunku dla pokolenia rodziców, którzy może jako pierwsi w historii świata muszą stworzyć rodzicielstwo w dobrej relacji z własnymi myślami, odczuciami i wartościami, ponieważ nie mają oni zbytnio kulturowego odnieśnienia, jak powinni dobrze wychowywać dzieci. Jednocześnie muszą starać się stworzyć relację z własnymi dziećmi, która stawiałaby je na równi z nimi i jednocześnie uczyłaby szacunku dla każdego człowieka i zaangażowania w życie społeczności i swoje własne. Według autora zdolność asertywności jest podstawą odniesienia sukcesu. Sztuka mówienia ,,nie” niesie ze sobą odpowiedzialność także za siebie i innych. Oznacza uczenie się wyznaczania granic i definiowania własnej tożsamości, własnego „ja” bez naruszania autonomiczności innych, bez krzywdzenia ich.

Dlaczego tak ważna jest nauka odmawiania?

Rodzice, którzy nie mówią „nie”, są zmęczeni relacją ze swoim dzieckiem, ponieważ wykracza to poza jakość relacji, jakie należy budować w rodzinie. Juul zaleca, aby rodzice, którzy są świadomi swojej roli, powinni nauczyć się odmawiać swojemu dziecku. Nie robią tego, aby je skrzywdzić, lecz żeby zaznaczyć, gdzie są granice. Rodzice, którzy zgadzają się na wszystko, kończą jako właściciele mieszkań, w których żyją ich dzieci, nie są w ich oczach wzorem do naśladowania.

Jesper Juul tłumaczy rodzicom, w jaki sposób działa mózg małego dziecka, dlaczego należy rozmawiać z nim jak z osobą dorosłą, jego opisy pozwalają na zrozumienie psychiki małego człowieka, czym się kieruje w swoim zachowaniu. Jest to także opowieść o tym, jak przyjąć odmowę, jak ją zrozumieć. Autor podaje szczegółowe przykłady, kiedy i jak należy odmawiać swojemu dziecku, równocześnie zachowując jego prawo do autonomiczności i posiadania własnych potrzeb. Jak powinno się to robić bez niszczenia relacji, tylko na drodze jej budowania. Juul podkreśla, że odmawianie nie oznacza automatycznie bycie złym rodzicem, tylko może być nawet elementem budującym w relacjach z dzieckiem. Wedug autora dzieci mają prawo do życia z rodzicami, którzy nie udają, że są nadludźmi oraz że tzw. roszczeniowość to tak naprawdę reakcja dziecka, kiedy dostaje za dużo rzeczy, jakie nie są mu tak naprawdę potrzebne.

Kim jest autor książki?

Jesper Juul to pedagog, terapeuta rodzinny, ceniony w Europie autorytet ds. wychowania dzieci. Juul jest kierownikiem poradni wychowawczych Family-Lab International, które powstały w ponad 15 krajach świata. Rodzice mogą mieć z nim styczność podczas jego licznych wykładów, seminariów i warsztatów dla rodziców.